>

Services

‘From strategy to execution: transform, grow and perform!’

Executive Management
Verander-, transformatie-, en crisismanagement
M&A/Post-Merger Integratie
Board adviesdiensten, coaching en commissarisfuncties

Executive Management

Leiderschap is belangrijk voor uw organisatie en wij werken in (interim) management- en directie posities, programma management en projectmanagement rollen. Hierbij richten we ons op opdrachten met een duur van ten minste een jaar of langer om uw bedrijf optimaal te kunnen ondersteunen op directie- of managementniveau. De posities die vaak bekleed zijn vaak bestuurlijke posities (C-level), posities op niveau van functioneel leiderschap (zoals supply chain, inkoop, operations, sales & business development etc.) maar ook ter ondersteuning van directieprogramma’s (digitale transformatie, duurzaamheid, governance (ESG), groei, M&A en integraties etc.). Deze posities kunnen naar uw behoeften op langjarige interim- of langjarige contractuele basis worden ingevuld. Hier geldt de flexibiliteit van de juiste werkwijze met elkaar!

Verander-, transformatie-, en crisismanagement

De laatste jaren worden bedrijven geconfronteerd met een steeds sneller veranderende omgeving en wij brengen expertise op het gebied van verandermanagement, transformatiemanagement maar ook crisismanagement. Met eigen brede ervaring in business transformaties en verandermanagement zorgen wij ervoor dat uw bedrijf de uitdagingen aankan in een disruptieve wereld. Transformatie van het businessmodel of aanpassing van de organisatie – middels herstructurering of verandermanagement- kan hierbij noodzakelijk zijn. Met de kennis van digitale technologie (IoT,/AI etc.), duurzaamheid (ESG) en juist omgaan met talent (diversiteit en inclusie) brengen wij uw bedrijf op een niveau dat weer goed kan concurreren. Uiteraard werken wij dan in vitale managementposities en/of programma’s.

M&A/Post-Merger Integratie

Veel bedrijven worden vaak geconfronteerd met overnames en beursgang. Onze ervaring ligt hier met name in het goed integreren van ondernemingen waarbij alle facetten van bedrijfsvoering te pas komen. Leiderschap en goed omgaan met personeel is vaak sleutel tot succes om een overname tot succes te brengen. In het verleden hebben wij grote en kleine bedrijfsintegraties mogen begeleiden maar ook bij het stopzetten van bedrijfsactiviteiten of afstoten van bedrijfsonderdelen. Hier zullen wij vaak als programmadirecteur of projectleider een rol vervullen maar uiteraard andere oplossingen zijn bespreekbaar.

Board adviesdiensten, coaching en commissarisfuncties

De hierboven beschreven activiteiten richten zich met name op activiteiten in het bedrijf (zogenaamde executive posities) maar ook toezichthoudende posities en board adviesdiensten behoort tot ons pallet (zogenaamde non-executive posities). Om de aandeelhouders van een onderneming te kunnen ondersteunen treden wij als commissaris en toezichthouder op uw onderneming vanuit Raad van Commissarissen en/of Raad van Toezicht. Hier komt onze bestuurlijke ervaring met het oprichten en leiden van ondernemingen van pas en richten wij ons op de corporate governance aspecten van de onderneming. Sinds 2013 zijn wij gecertificeerd toezichthouder zowel nationaal als internationaal (via Nyenrode en INSEAD). Daarnaast verzorgen wij via het INSEAD-netwerk coaching van toezichthouders.

Services KC International
From faster, better, cheaper to simpler, stronger, greener
Copyright KC MT Services 2024